Magister

De toegang naar Magister is gewijzigd. Als je naar Magister wilt ga je naar: https://meridiaan-college.magister.net.

Schoolfotograaf

Dinsdag 16 september is de schoolfotograaf er weer en gaat iedereen weer op de foto.