Ouderavonden

Er is wat verwarring over de ouderavonden die er binnenkort zijn. Daarom zetten we het nog even op een rijtje.
Op 27 november is er een ouderavond voor klas 2 en 3 m.b.t. de sectorkeuze. De avond start om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.
Op 2 december is er een ouderavond m.b.t. het rapport voor leerjaar 1, 2 en 3. In eerste instantie kon hiervoor via Magister worden aangemeld, maar dat verliep helaas niet goed. Dus ook voor deze ouderavond is een brief uitgedeeld, op vrijdag 21 november. Deze brief is ook per e-mail naar u gemaild en vind u ook hier. Het aanmelden voor deze ouderavond kon tot uiterlijk woensdag 26 november 9.15 uur.
Op 10 december is er een ouderavond voor 4 mavo en 4 en 5 havo. Meer informatie hierover volgt nog.

Werkweken

De werkweken van leerjaar 4 zijn alweer even achter de rug.

Lees over de ervaringen in Berlijn, Parijs, en Londen.

Group 8 4 Talent

..

Open dagen

De informatieavond/-middag voor leerlingen van groep 8 is op:

  • Dinsdag 10 februari van 19.30 - 21.00 uur
  • Woensdag 11 februari van 15.00 - 16.30 uur.

 

Meer informatie is te vinden onder de blauwe button met de tekst "zit jij nu in groep 8?".

Hulp gevraagd bij LOB

Om een passende vervolgopleiding te kiezen is een goed opleidings- en beroepsbeeld nodig. Daarom willen we bij het vak LOB "snuffelstages" en interviewopdrachten gaan ontwikkelen.
We doen als Mavo Muurhuizen, samen met nog 4 scholen in de regio, dit jaar mee aan een pilot. Er wordt een website ontwikkeld waar leerlingen kunnen zien waar ze een snuffelstage kunnen lopen waar beroepsbeoefenaars hun beroepsomgeving en ervaring aanbieden. We hopen dat u als ouder het grote belang van dit LOB-onderdeel inziet en dat u enthousiast wordt om hieraan mee te werken.

Graag willen we inventariseren in hoeverre we u als ouder(s) en/of verzorger(s) hierin kunnen betrekken en of u ook wilt participeren in het LOB-programma als beroepsprofessional. Daarom vragen wij u bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Kijk hier voor uitgebreidere brief en vragenlijst. U kunt uw ingevulde vragenlijst mailen naar onze decaan, de heer B. Kuiper: b.kuiper@mavomuurhuizen.nl