Nieuwsbrief is verstuurd

De tweede nieuwsbrief van dit jaar is verstuurd. Onze nieuwsbrief verschijnt voortaan met een andere naam: Muurkrant voor thuis. Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, laat ons dit dan weten via ons e-mailadres: info@mavomuurhuizen.nl. U vindt de nieuwsbrief ook in het rechtermenu onder het kopje "nieuwsbrieven".

Globaland

De afgelopen twee dagen (16 en 17 oktober) deed leerjaar 1 mee met het Globalandproject. Dit is een tweedaags onderwijsproject voor de onderbouw van het vmbo. Tijdens een spannend simulatiespel ontdekken leerlingen spelenderwijs waarom het belangrijk is om samen met andere mensen te werken aan de (mondiale) maatschappij, hoe die maatschappij in elkaar zit en wat je als jongere zelf kunt doen.

Tags 

Hulp gevraagd bij LOB

Om een passende vervolgopleiding te kiezen is een goed opleidings- en beroepsbeeld nodig. Daarom willen we bij het vak LOB "snuffelstages" en interviewopdrachten gaan ontwikkelen.
We doen als Mavo Muurhuizen, samen met nog 4 scholen in de regio, dit jaar mee aan een pilot. Er wordt een website ontwikkeld waar leerlingen kunnen zien waar ze een snuffelstage kunnen lopen waar beroepsbeoefenaars hun beroepsomgeving en ervaring aanbieden. We hopen dat u als ouder het grote belang van dit LOB-onderdeel inziet en dat u enthousiast wordt om hieraan mee te werken.

Graag willen we inventariseren in hoeverre we u als ouder(s) en/of verzorger(s) hierin kunnen betrekken en of u ook wilt participeren in het LOB-programma als beroepsprofessional. Daarom vragen wij u bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Kijk hier voor uitgebreidere brief en vragenlijst. U kunt uw ingevulde vragenlijst mailen naar onze decaan, de heer B. Kuiper: b.kuiper@mavomuurhuizen.nl