Studiedag 7 oktober

Dinsdag 7 oktober zijn klas M3, M4, H4 en H5 vrij. De leerlingen van klas 1 en 2 hebben les van 8.30 tot 13.45 uur.
Deze dag bezoeken de docenten die aan de bovenbouw lesgeven de lessen in de onderbouw. Hoe deze dag is verlopen, kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

Schoolfotograaf

Op donderdag 9 oktober 2014 om 12.00 uur komt de schoolfotograaf nogmaals langs om de leerlingen op de foto te zetten die de vorige keer niet aanwezig waren.

 

Hulp gevraagd bij LOB

 

Om een passende vervolgopleiding te kiezen is een goed opleidings- en beroepsbeeld nodig. Daarom willen we bij het vak LOB "snuffelstages" en interviewopdrachten gaan ontwikkelen.
We doen als Mavo Muurhuizen, samen met nog 4 scholen in de regio, dit jaar mee aan een pilot. Er wordt een website ontwikkeld waar leerlingen kunnen zien waar ze een snuffelstage kunnen lopen waar beroepsbeoefenaars hun beroepsomgeving en ervaring aanbieden. We hopen dat u als ouder het grote belang van dit LOB-onderdeel inziet en dat u enthousiast geworden bent om hieraan mee te gaan werken.

Graag willen we inventariseren in hoeverre we u als ouder(s) en/of verzorger(s) hierin kunnen betrekken en of u ook wilt participeren in het LOB-programma als beroepsprofessional. Daarom vragen wij u bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Kijk hier voor uitgebreidere brief en vragenlijst.